Енергоефект Варна ООД

Уют и по-малко разходи за енергия.

Сега е лесно! Целите ни са:

 • Намаление на енергийните разходи с увеличение на коефициента и класа на енергийната ефективност;
 • Да повишим комфорта си в сградата, като поддържаме желаната температура с по-малко консумация на енергия;
 • Да използваме възобновяем източник на енергия и по този начин да намалим енергийната си зависимост;
 • Да се освободим от данък сгради. Закона предвижда до 10 години без данък сгради.

Пример за ежедневни енергийни загуби.

Пример за енергийни загуби

25 % от покрива.

10 % от прозорците.

15 % от входната врата.

35 % от външните стени .

Как да намалим енергийните си загуби?

1. Чрез детайлно обследване за енергийна ефективност.

Енергийното обследване дава отговор на въпросите:

 • Какво е състоянието на сградата;
 • Какво количество енергия се консумира;
 • Къде се пилее енергия;
 • Каква е крайната цена на енергията;
 • Какъв е срока на откупуване на инвестицията и др.

Детайлното нергийно обследване води до анализ и дава препоръки относно:

 • Как да се подобри състоянието на сградата като се запази или повиши комфорта на обитателите;
 • Какви мерки да бъдат изпълнени, за да се намалят енергийните разходи;
 • Какви ще бъдат необходимите инвестиции за изпълнение на тези мерки;
 • Как можем да използваме възобновяеми източници на енергия;
 • Какъв ще бъде разходът на енергия след изпълнението на енергоспестяващи или организационни мерки.

2. Чрез сертифициране на сградата за енергийна ефективност.

Сгради, влезли в експолатация преди 1 януари 2005г. и получили Сертификат за енергийна ефективност (клас Б или А), се освобождават от данък сгради за период, съответно от 3-5 до 7-10 години.

Енергийно обследване на сгради и промишлени обекти.

Чл. 16. Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му, да установи спазени ли са изискванията на чл. 15, ал. 2 и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Енергийното обследване е стандартна процедура, която способства за:

 • Оценка на енергийната ефективност на сградите или промишлените обекти;
 • Определяне на възможностите за намаляване разходите на енергия; 
 • Установяване на план за изпълнение на проекти по енергийна ефективност;

Намаляването на енергийните разходи е основен приоритет за организирането на дадено енергийно обследване.

В България, съгласно Закона за енергийната ефективност, енергийните одити са част от провеждане на енергийното сертифициране на сгради, което е задължително за всички обществени сгради с обитаема площ над 1000 м2. Въз основа на резултатите от проведения енергиен одит се издава енергиен сертификат, който е с валидност 5 или 10 години. В промишлени обекти с енергийна консумация над 3 000 MWh годишно, трябва да бъдат провеждани енергийни одити на всеки 3 години.