Информация за фирми - юридически лица относно енергийна ефективност

Информация за фирми и юридически лица относно:

  • енергийна ефективност,
  • обследване на сгради,
  • енергийни паспорти,
  • сертификати за енергийна ефективност.