Информация за физически лица относно енергийна ефективност

Информация за физически лица относно:

  • енергийна ефективност,
  • обследване на сгради,
  • енергийни паспорти,
  • сертификати за енергийна ефективност.