Портфолио - Обекти на Енергоефект Варна ООД

Портфолио с обекти изпълнени от Енергоефект Варна ООД. Детайлно обследвани сгради за енергийна ефективност, сертифицирани сгради за енергийна ефективност. Изготвени енергийни паспорти и доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект.

Изготвени енергийни паспорти за обекти от ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА ООД

 • ж.с. Ул. "Добротица" № 23
 • ж.с. УПИ ІV-1150, 1151; кв. 24 СО "Аспарухово"
 • ж.с. Ул. "Ивайло" № 62
 • ж.с. на Иван Иванов с. Тополи
 • Кухня кетъринг кв."Младост" бл. 136 тяло А,Б и В
 • ж.с. ул. "Страхил Войвода" № 51
 • ж.с. ул. "Хан Аспарух" № 2
 • ж.с. ул. "Стара Планина" № 31
 • ж.с. УПИ ХІХ-1053, 1054; кв. 50 б; по СО "Виница"
 • и други

Изготвени доклади за съответствие за обекти от ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА ООД

 • Пристройка ж.с. Ул."Яворов" № 26
 • ж.с. ПИ 3122 СО "Зеленика"
 • в.с. ПИ 2360, кв. 52 по СО "Бялата чешма и Дъбрава"
 • в.с. ПИ 505, кв. 46 по СО "Добрева чешма "
 • Търговски център "ВАРНА ТАУЪРС" УПИ ХІV(341), кв. 57
 • ж.с. Ул."Йоан Екзарх" № 11
 • общ. сгр. "Пчелина"
 • в.с. "Орехчето"
 • ж.с. Имот. № 016216 СО "Кротиря" гр. Поморие
 • Пристройка в.с. ПИ 641 кв. 11 по СО "Ракитника" 
 • в.с. ПИ 6830, кв. 150 по СО "Траката"
 • ж.с. УПИ І-31, кв. 14 по СО "Север"
 • и други