Партньори на Енергоефект Варна ООД

Велинов консулт ООД

Велинов Консулт ЕООД е дружество, извършващо консултантски и оценителски услуги. 

 • Сделки с недвижими имоти.
 • Оценка на имоти.
 • Оценка на цели предприятия.
 • Оценка на машини и съоръжения.
 • Оценка на транспортни средства.
 • Оценка на цели предприятия.
 • Консултански услуги.
 • Консултиране при кредитиране.
 • Консултиране при сертифициране и внедряване по ISO 9001.

Адрес: 9000 Варна, бул. Христо Ботев 6, вх.В, ап.5

Телефон: +359 52 627 499

Факс: +359 52 601 702

Персин ЕООД

Приватизационни и експертни оценки на:

 • Цели предприятия.
 • Недвижими имоти.
 • Мажини, съоръжения и транспортни средства.
 • Площоразпределение.

Адрес: гр. Варна, бул. Христо Ботев № 6, вх. В, ет. 1, ап. 5

Телефон / факс: 052 / 627 499

ТЕСТ БИЛДИНГ ООД

Строителен надзор и консултации. Технически паспорти на сгради.

Адрес: гр. Варна, ул. Константин Величков № 12, офис 6

Телефон /факс: 052 / 654 984