Сертификати на Енергоефект Варна ООД

Фирма „ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА" ООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГСТЪР с идентификационен № 000185 от 10.12.2009 год., издаден от Агенцията по енергийна ефективност.

Копие от УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГСТЪР.

Удостоверение за вписване в публичен регистър